28
TOU
00.00
P2015/2016, P8 Taso 3

Koitto White - P-Iirot/raita  3 - 0