15
TOU
18.00
P2017/2018, P7 Taso 3

P-Iirot/raita - Koitto   2 - 1

Rauma, Raumanmeren TN B